Pravidla

1. Co je M100

Moje vertikální kilo, dále jen M100, je celoroční závod během kterého mají závodníci za úkol nastoupat 100 výškových kilometrů, a to za jeden kalendářní rok (od 1. ledna do 31. prosince). Pořadatelem závodu je SK-JIMM z.s..

Cíle závodu

 • pomyslný souboj Čechy vs. Morava
 • konečné pořadí je rozděleno do čtyř kategorií, ve kterých vyhlásíme vždy tři nejlepší závodníky s nejvíce nastoupanými metry.
 • závodník s nejvíce nastoupanými metry získá na rok putovní pohár, který následující ročník předá svému nástupci.
 • aktivní a smysluplné trávení volného času dětí, mládeže a dospělých v přírodě.

 • 2. Registrace do závodu

  Registrace se provádí pomocí formuláře na www.m100.cz. Při registraci nezapomeňte zkontrolovat správnost uvedených údajů.

  Registrace je platná až po uhrazení startovného – viz bod 3. Startovné. Registraci není nutné provádět na každý ročník opakovaně, stačí vždy uhradit startovné.

  Pokud se nechcete závodu dále účastnit, informujte pořadatele e-mailem na adresu info@m100.cz.

  3. Startovné

  Startovné je pro ročník 2018 stanoveno ve výši 250Kč a zašlete jej na účet 2200708395/2010. Jako variabilní symbol uveďte vaše startovní číslo, které najdete v seznamu po rozkliknutí startovky v menu a do poznámky pro příjemce uveďte vaše jméno a příjmení. Učiňte tak nejpozději do 31.ledna daného roku, poté bude vaše karta závodníka z podrobných startovek (např. ženy-hobby, muži - sport) odstraněna, ne však nadobro smazána. Můžete se do závodu a své kartě závodníka vrátit uhrazením startovného během roku. Totéž platí pokud by jste se rozhodli jeden rok závodu vynechat. I v tomto případě se ke své kartě můžete vrátit. Později registrovaní závodníci, tedy po posledním únorovém dni již však nemohou počítat se započítáním lednových výstupů - viz bod 5 těchto pravidel.

  4. Vrcholy a jejich zdolávání

  Do závodu se započítávají pouze kopce ze seznamu vrcholů, který najdete na stránkách závodu (www.m100.cz/vrcholy). Závodník může zdolat jednotlivé vrcholy vícekrát.

  Závodník je povinen zdolat vrcholy pouze vlastní silou. Závodník může použít ke zdolání vrcholu trekingové hole, kolo, koloběžku, kolečkové brusle, kolečkové lyže, běžky, skialpy. Je vysloveně zakázáno kolo s elektrickým, nebo jakýmkoliv jiným pohonem. Dále se zakazuje nechávat se vytahovat, vyvážet, či se jinak přepravovat na vrchol.

  Na seznam vrcholů je možné zařadit i další vrcholy během závodu a to po návrhu - žádosti některého ze závodníků/závodnic, které se následně stanou zdolatelnými i pro ostatní závodníky. Podmínkou je, aby přes vrchol vedla značená turistická trasa a musí být schválen pořadatelem závodu. Své žádosti o přidání vrcholu můžete zadávat na fóru ve vlákně "Návrhy nových vrcholů v ČR 2016", kde bude také oznámeno stanovisko o přidání či zamítnutí žádosti.

  5. Zaslání trasy zdolaného vrcholu

  Závodník zasílá data pouze v souboru formátu GPX a KML na e-mail zavod@m100.cz. Více v návodech pro export tras do uvedených souborů, které najdete v pravém sloupci v sekci pravidla závodu. Do závodu budou započteny trasy, které nejsou starší třiceti kalendářních dnů od doručení e-mailu s daty. Poslední data, která budou do závodu započítána, musí být doručena na e-mail závodu do 5. ledna 2019.

  Příjmáme data ze závodů, které disponují výsledkovou listinou, s přesně určenou trasou závodu a možností odečtu stupně dokončení závodu.

  6. Vyhodnocení dat

  Nastoupané metry z vašich tras získáváme pomocí aplikace Google Earth, do které importujeme vaši trasu. Nastoupané metry se pak počítají od startu až na vrchol, který je v seznamu vrcholů. Pokud na vrchol jdete přes další kopce, které nejsou v seznamu vrcholů, tak i tyto metry se do závodu započítávají, protože trasa na vrchol může vést odkudkoli a může být jakkoliv dlouhá.
  Příklad:

  01
  Výstup na Lysou horu - nastoupáno 802m na vzdálenosti 4,88km.

  02
  Výstup na Lysou horu - nastoupáno 1025m na vzdálenosti 9,25km.

  03
  Výstup na Smrk - nastoupáno 847m na vzdálenosti 5,12km.

  04
  Výstup ze Smrku na Lysou horu - nastoupáno 931m na vzdálenosti 13,00km.

  7. Bonusové vrcholy

  Mezi bonusové vrcholy, které jsou novinkou závodu 2016, zařazujeme po schválení týmem M100 vámi navržené zahraniční vrcholy. Podmínkou pro přidání na seznam bonusových vrcholů je splnění následujících kritérií:

 • funkční GPX záznam trasy se zdolání vrcholu
 • zaslání článku s informacemi o daném vrcholu (inspiraci na takový článek najdete například v sekci vrcholy – Informace o vrcholu) nebo reportáže z vaší cesty na vrchol
 • pár ukázkových fotografií (například z cesty na vrchol, výhled po okolí, nejlépe samotný vrchol)
 • Po přidání na seznam je vrchol dostupný pro všechny závodníky M100. Výstupem na vrchol nesmíte porušit CHKO, pravidla pro výstupy a pobyt v dané oblasti.

  8. Obecná ustanovení

  Pořadatelé M100 nenesou žádnou zodpovědnost za úrazy vzniklé při výstupech na jednotlivé vrcholy. Výstupy a rizika s nimi spojená jsou zcela na závodících a na posouzení vlastních sil při výstupu.

  Pořadatelé také nenesou žádnou odpovědnost za pohyb mimo vyhrazené turistické stezky a chování závodníků v CHKO. Každý závodník se v přírodě pohybuje na vlastní zodpovědnost. Berte to prosím na vědomí!

  Odesláním fotografie na naše e-maily (zavod@m100.cz, info@m100.cz) a facebookové stránky závodu závodník souhlasí s uveřejněním na webu www.m100.cz, facebooku a případnému marketingovému použití organizátory závodu.

  9. Závěrečná ustanovení

  Pořadatelé si vyhrazují právo změnit pravidla závodu a zapracovávat případné upozornění od závodníků. O případných změnách budou závodníci informováni na stránkách www.m100.cz. Při zásadních změnách budou odeslány informační e-maily na adresy, které závodníci zadali při registraci. Pořadatelé si vyhrazují právo vyřadit, anebo zařadit do závodu jakýkoliv jiný vrchol. A to především z důvodu, například nedostupnosti anebo problémech při výstupu.

  Pořadatelé si vyhrazují právo kohokoliv vyloučit ze závodu při závažném porušení pravidel, nebo při porušení fair-play.

  Pravidla platná od 1.1.2016.